VÄLKOMMEN TILL ENTRAMO

Entramo AB i Moheda utanför Växjö utför
betongelementtillverkning med hög noggrannhet och exakthet. 

OM OSS

Entramo AB i Moheda utanför Växjö utför betongelementtillverkning som är i sådan kvalitet, att de både vinner och förtjänar kundens hundraprocentiga belåtenhet och förtroende.

Genom ständig lyhördhet, utveckling och förbättring av arbetsmetoder och tjänster har Entramo som mål att bibehålla och förstärka förtroendet hos gammal som ny i kundkretsen. 

BETONG HOS ENTRAMO

Entramo i Moheda utanför Växjö tillverkar och levererar betongprodukter till byggnader och infrastrukturer. Något som utgör grunden för morgondagens hållbara samhälle.